Memorial Service planning

The memorial service for cremation will be held on Wednesday February 27 2013 from 11:00 AM in Rotterdam. Please contact his colleagues or relatives if you have not received an invitation by Monday February 25th.

1 thought on “Memorial Service planning

  1. Jan Dirk Jansen

    Okko heeft een grote rol gespeeld in het succes van de “Smart Fields” activiteiten van onze groep, en is mij ook persoonlijk tot steun geweest om, op latere leeftijd, een academische carriere op te bouwen. Ik heb hem bijzonder gewaardeerd, niet alleen vanwege zijn grote vakkennis, maar vooral ook vanwege de voorbeeldfunctie die hij vervulde als het ging om de begeleiding van afstudeerders en promovendi. Sturend met een vriendelijke maar duidelijke hand, veeleisend, en niet tevreden voor een probleem volledig was doorgrond, was hij een leermeester waar ik met veel respect aan terugdenk. Het is erg verdrietig dat zo snel na zijn pensioen het leven hem in de steek heeft gelaten. Ik wens ieder die hem mist veel sterkte.
    Jan Dirk Jansen
    Voorzitter Afd. Geoscience & Engineering, TU Delft.

Leave a Reply